Právní služby

PRÁVNÍ SLUŽBY PRO SPOLEČNOSTI A PODNIKATELE

 • zakládání společností
 • změny a úpravy společností
 • obchodní smlouvy a dokumentace
 • ukončení podnikání
 • likvidace

PRÁVNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY

 • poskytování právních konzultací
 • sepis a revize smluv a dohod
 • ukončení smluvních vztahů
 • zhodnocení právních rizik
 • zastupování před soudy

NEMOVITOSTI

 • prodej, koupě a darování nemovitosti
 • pronájem nemovitosti
 • smlouva o zřízení věcného břemene
 • žaloba na vyklizení 
 • prohlášení vlastníka budovy
 • žaloba na určení vlastnictví k nemovitosti
 • úschovní smlouva
 • zastupování před soudy
 • určení vlastnického práva
 • "sousedské" spory
 • vyloučení nemovitosti ze soupisu majetku

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 

 • analýza pohledávek a postupů při vymáhání
 • předžalobní výzva dlužníkovi
 • příprava a vyjednání mimosoudního vyrovnání
 • vymáhání pohledávek
 • zastoupení věřitele v insolvenčním řízení
 • zastoupení věřitele v exekučním řízení
 • zastoupení věřitele v soudním řízení
 • zastoupení věřitele v rozhodčím řízeníDLUHOVÉ PORADENSTVÍ 

 • analýza finanční situace
 • osobní bankroty - oddlužení
 • konkursní řízení
 • příprava a vyjednání mimosoudního vyrovnání

 • Zprostředkování a sepsání dohody o narovnání
 • zastoupení dlužníka v insolvenčním řízení
 • zastoupení dlužníka v exekučním řízení
 • zastoupení dlužníka v soudním řízení
 • zastoupení dlužníka v rozhodčím řízení

RODINNÉ ZÁLEŽITOSTI

 • rozvody 
 • svěření dítěte do péče
 • návrh na úpravu výživného
 • návrh na popření nebo určení otcovství dítěte
 • vypořádání majetku
 • dohoda o společném jmění manželů
 • dohoda o zúžení společného jmění manželů
 • dědictví
 • pracovní záležitosti
 • zastoupení před soudy
 • řešení problémů s jednotlivými úřady