Mgr. Sandra Červenková, advokátka

Vždy s úsměvem na tváři jsem připravena na jednání, jsem pečlivá v rámci smluvní agendy a soudních podání. 


Studium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jsem dokončila v roce 2015. Během studia jsem působila v advokátní kanceláři se zaměřením zejména na občanské a obchodní právo. V rámci své dvouleté praxe v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace a v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsem získala cenné zkušenosti v oblasti práva veřejných zakázek. V rámci své generální praxe poskytuji svým klientům komplexní právní služby v celé šíři práva občanského, včetně práva rodinného a pracovního a dále práva obchodního se zaměřením na podnikatele a jejich úspěšný byznys.